^Powrót na górę

PRZEDSZKOLAK BEZPIECZNY NA DRODZE

"Przechodzimy przez ulicę"
Kiedy światło jest zielone
można przejść na drugą stronę,
a gdy świeci czerwone
przechodzenie zabronione!

Gdy zamierzasz przejść ulicę
na chodniku przystań bokiem,
popatrz w lewo bystrym okiem,
skieruj w prawo wzrok sokoli,
znów w lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna – więc swobodnie
mogą przez nią przejść przechodnie.
Słoneczka 4

Przedszkolak bezpieczny na drodze - to temat, który omawiany jest w przedszkolu
co roku jesienią,
niezależnie od wieku dzieci, zmienia się tylko poziom trudności.
Dzieci szybko odnalazły się w tej tematyce,

wykazując duże zaangażowanie. Było przy tym wiele zabawy i radości.
Na skrzyżowaniu 2
Nasze przedszkole odwiedziły dwie panie policjantki
z Komendy Miejskiej w Rzeszowie,
które opowiadały o tym jak bezpiecznie poruszać się
po drogach i jak bezpiecznie podróżować samochodem.

Spotkanie z Policjantem Dzieci Młodsze 2
Następnie na pobliskim skrzyżowaniu dzieci ubrane w kamizelki odblaskowe,
uczyły się poprawnego przechodzenia przez jezdnię.

Mogły wtedy obserwować ruch uliczny, znaki drogowe, sygnalizację świetlną.
Spotkanie z Policjantem 14
W salach bawiliśmy się w „ mini miasteczko ruchu drogowego” z wykorzystaniem pomocy .
Utrwalaliśmy znajomość podstawowych znaków drogowych,
segregując je na znaki ostrzegawcze, znaki zakazu, znaki nakazu, znaki informacyjne.

Dzieci wykonały różnorodne prace plastyczne związane z ruchem drogowym.
Chętnie uczyły się wierszy i piosenek o zasadach ruchu drogowego.
Ponadto przedszkolaki poznały również pojazdy uprzywilejowane oraz ich numery:
pogotowie ratunkowe – 999, straż pożarna – 998, policja – 997 oraz europejski numer 112.
Spotkanie z Policjantem 16

Wszystkie te działania w miały na celu zaznajomienie dzieci
z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Copyright © 2013. Przedszkole Publiczne Nr 23 w Rzeszowie Rights Reserved.