^Back To Top
  
  
  

Punkt konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Punkt konsultacyjny
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2
w Rzeszowie
dla Rodziców naszego Przedszkola.

Konsultacje indywidualne w zakresie porad psychologiczno- pedagogicznych dla rodziców dzieci z naszego przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 z uwagi na COVID- 19 odbywać się będą poprzez tzw. dyżur konsultacyjny.
Pani mgr Agnieszka Dąbrowska z Poradni Psychologiczno- pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie będzie pełnić dyżur telefoniczny w godzinach od 16.00 do 18.00.
-numer telefonu: 17 748 38 05
- e- mail do Office 365:

W dniach:
- 21.10.2020 r.
- 25.11.2020 r.
- 16.12.2020 r.
- 27.01.2021 r.
- 24.02.2021 r.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji zdalnych.

Copyright © 2021. Przedszkole 23 Rights Reserved.