^Back To Top
  
  
  

Projekt Cała Polska Czyta Dzieciom

Projekt "Cała Polska czyta dzieciom"
- realizowana w Publicznym Przedszkolu Nr 23
w Rzeszowie w roku szkolnym 2019/2020
I. CELE GŁÓWNE
1. Wprowadzenie dzieci w świat literatury.
2. Budzenie zaciekawienia książką przez ciekawe zabawy literacko-teatralne, wycieczki oraz przemyślany i atrakcyjny kącik książek w sali przedszkolnej.
3. Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich.
4. Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.
5. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
6. Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie.
7. Rozbudzanie wyobraźni.
8. Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
9. Budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem.
10. Zaznajomienie dzieci z utworami Wandy Chotomskiej, Jana Brzechwy, twórczością tych bajkopisarzy oraz bajkopisarzami europejskimi.
11. Zachęcenie nauczycieli i rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom.
12. Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
13. Uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów.
14. Przygotowanie dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek.
15. Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.
16. Nawiązanie współpracy z Biblioteką.
II. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I ZADANIA
PAŹDZIERNIK
1. Zorganizowanie kącika książki wspólnie z dziećmi:
• wybór miejsca na kącik,
• dobór książek do kącika z uwzględnieniem zainteresowań i możliwości rozwojowych dzieci,
• wspólne układanie książek według rodzajów (atlasy dla dzieci, albumy, encyklopedie,
książki o roślinach, ptakach, kosmosie, bajki, baśnie itp.),

• omówienie zasad korzystania z książek,
2. Zapoznanie dzieci ze sposobem powstania książki oraz zawodami związanymi z jej powstaniem:
• opowiadanie „Jak powstaje książka?”
• historyjka obrazkowa „Droga książki od autora do czytelnika”.
• omówienie Kodeksu „Małego czytelnika”
3. Poznanie pracy bibliotekarza oraz pomieszczeń bibliotecznych:
• wizyta w bibliotece, rozmowa o warunkach korzystania z biblioteki i zasadach
zachowania się w bibliotece i czytelni zgodnie z regulaminem, wysłuchanie „prośby książki”,

4. Przybliżanie autorów literatury europejskiej:
• słuchanie bajek H.Ch. Andersena, Braci Grimm, ze wskazywaniem
na mapie Europy państw z których pochodzą,

LISTOPAD
1. Przybliżanie bohaterów popularnych bajek i baśni znanych autorów:
• głośne czytanie wybranych fragmentów książek,
• oglądanie ilustracji przedstawiających postaci słuchanych utworów,
• inscenizowanie ruchem bajek , opowiadań, baśni,
• tworzenie dialogów z wykorzystaniem pacynek, sylwet i kukiełek,
• odgrywanie scenek
GRUDZIEŃ
1. Prezentowanie różnych utworów dziecięcych w formie słownej, plastycznej, muzycznej
i ruchowej o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia:

• recytowanie wierszy,
• śpiewanie piosenek, pastorałek i kolęd,
• wykonanie prac plastycznych po wysłuchaniu utworów literackich, np. „Choinka strojnisia”, „Wyprawa Świętego Mikołaja”, „Opowieść Wigilijna”,
• organizowanie spotkań czytelniczych – zapraszanie do czytania gości.
2. Przybliżanie książki jako źródła informacji:
• przynoszenie do przedszkola własnych książek (encyklopedii, albumów, słowników itp.),
• praktyczne ćwiczenia w odszukiwaniu informacji na konkretny temat w encyklopedii,
STYCZEŃ
1. Założenie karty czytelniczej przez nauczyciela dla grupy w bibliotece,
• systematyczne wypożyczanie książek z biblioteki,
wspólne czytanie ich w przedszkolu lub na spotkaniach czytelniczych,
oglądanie ilustracji, omówienie treści.

2. Organizowanie spotkań czytelniczych z udziałem rodziców, rodzeństwa, babć i dziadków.
LUTY
1. Wykorzystanie literatury (bajek, baśni, wierszy) do zabaw relaksacyjnych:
• słuchanie bajek relaksacyjnych w celu eliminowania zmęczenia, napięć, czasem agresji,
• wykonanie ilustracji do fragmentów wysłuchanych bajek przy muzyce wyciszającej,
składanie ich w całość, ze zwróceniem uwagi na wartość pracy zespołowej,

• organizowanie spotkań czytelniczych z pracownikami przedszkola
2. Wyrabianie szacunku do książki, by mogła długo służyć a także umiejętności dzielenia się nią z innymi:
• naprawianie zniszczonych książek,
• wykonanie zakładki do książki.
MARZEC
1. Przybliżenie historii książki:
• „Książka dawniej i dziś” – słuchanie opowiadania,
• organizowanie spotkań czytelniczych w bibliotece – czytanie wybranej książki
przez pracownika biblioteki.

2. Zapoznanie z różnymi rodzajami książek:
• oglądanie książek w bibliotece ułożonych w pewnym porządku według rodzajów,
przeznaczenia, czytelnika, do którego jest kierowana :

* popularnonaukowe,
* dla dzieci (bajki i baśnie do kolorowania i do czytania),
* dla dorosłych (powieści),
* poradniki (książki kucharskie, porady medyczne itp.),
* do słuchania (na płytach CD, na kasetach magnetofonowych),
* dla niewidomych,
* w różnych językach.
KWIECIEŃ
1. Przybliżanie autorów książek dla dzieci : Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Dorota Gellner:
• słuchanie opowiadań, oglądanie zdjęć, pogadanki na temat autorów książek dla dzieci,
2. Wykorzystywanie fragmentów utworów do ćwiczeń ortofonicznych:
• słuchanie utworów Juliana Tuwima „Lokomotywa” i „Ptasie radio”, powtarzanie
fragmentów wiersza z wykorzystaniem zmiennej tonacji głosu, cicho, głośno,
coraz ciszej, coraz głośniej, według własnej interpretacji itp.,

• przygotowanie inscenizacji wiersza wybranego autora dla dzieci z młodszej grupy,
MAJ

1. Poznawanie baśni i legend związanych z powstaniem państwa polskiego, miejsca zamieszkania lub stolicy Polski:
• słuchanie legendy „Wars i Sawa” z kasety magnetofonowej związanej z powstaniem stolicy Polski – Warszawy,
• wykonanie ilustracji do wysłuchanych legend celem wzbogacenia nimi kącika patriotycznego.
CZERWIEC
1. Stwarzanie sytuacji sprzyjających wyrabianiu zachowań i działań świadomego czytelnika:
• doposażenie biblioteczki książkami przyniesionymi z domu.

Copyright © 2021. Przedszkole 23 Rights Reserved.