^Back To Top
  
  
  

Projekt Europejski Tydzień Sportu


Europejski Tydzień Sportu (ETS) jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach
o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym.
Nasze przedszkole bierze aktywny udział w Europejskim Tygodniu Sportu.
Działania, które w tym czasie zrealizujemy są częścią ogólnoeuropejskiego projektu.
Wydarzenie zostało zarejestrowane w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu BeActive w naszym przedszkolu
w dniach. odbył się tygodniowy cykl zajęć rekreacyjno-sportowych
pt. „Aktywnie i sportowo spędzamy razem czas”.
Celem zajęć było krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, zwrócenie uwagi na rolę ruchu
w codziennym życiu oraz zachęcanie do regularnego uprawiania sportu.
W dniu 25. września odbyły się zajęcia sportowe pod hasłem
„CZAS NA AKTYWNOŚĆ, CZAS NA #BEACTIVE”
,
które zostały przeprowadzone przez
Fundację Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS.

To drugie nasze wspólne spotkanie. W zajęciach uczestniczyły dzieci od 3 do 6 roku życia.

Głównym celem zajęć była aktywizacja ruchowa dzieci z wykorzystaniem umiejętności społecznych jak komunikacja czy współpraca w grupie.
Było super, z pewnością będziemy kontynuować i rozwijać dalszą współpracę.
Natomiast po południu odwiedziła nas nasza wychowanka Kinga wraz z koleżanką, która tańczy już od przedszkola w zespole „Uśmiech”.Dziewczynki zaprezentowały dzieciom układy ruchowo – taneczne przy muzyce. Przedszkolaki były zachwycone pokazem.


Nasze przedszkolaki uczestniczyli w zajęciach zabawowo-sprawnościowych w salach przedszkolnych oraz w ogrodzie przedszkolnym. Biorąc udział w zajęciach dzieci uczyły się między innymi: wytrwałości , walki ze swoimi słabościami, rywalizacji w ramach zasady fair - play, współpracy i zabawy w zespole, godzenia się z porażką, kształcenia pozytywnych cech charakteru.

Copyright © 2021. Przedszkole 23 Rights Reserved.