^Back To Top
  
  
  

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU

W dniach 28.09.-02.10. odbył się tygodniowy cykl zajęć rekreacyjno-sportowych pod hasłem „Aktywnie i sportowo spędzamy razem czas”. Był to nasz wkład w udział w Europejskim Tygodniu Sportu #BeActive.

Cele zajęć:

krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci,

zwrócenie uwagi na rolę ruchu w codziennym życiu,

zachęcanie do regularnego uprawiania sportu.

We wszystkich grupach wiekowych odbyły się rozmowy z dziećmi wprowadzające do tematu. Dzieci podawały skojarzenia do słowa sport, wymieniały znanych im sławnych sportowców oraz popularne dyscypliny sportowe. Dla dzieci ruch to przede wszystkim wspaniała zabawa. Wszystkie przedszkolaki brały udział w zabawach ruchowych, które przeprowadziły panie w poszczególnych grupach. Była sportowa rywalizacja na torach przeszkód, ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz dużo ruchu i dobrej zabawy.

Każde dziecko odczuwa ogromną potrzebę ruchu, podczas tych zabaw i zajęć wszystkie przedszkolaki mogły nabyć wielu sprawności i umiejętności. Dzięki różnym rodzajom ruchu, szczególnie tym, które można zrealizować w grupie, dzieci miały okazję do zapoznania się z zasadami, dyscypliną, podporządkowaniem się regułom, uczyły się zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej.

 

Copyright © 2021. Przedszkole 23 Rights Reserved.