^Back To Top
  
  
  

Opłata za przedszkole

Nowy sposób nalicznia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu od 1 stycznia 2017 r

Dzieci 6 letnie, w związku z objęciem od 1 stycznia 2017 r. subwencją oświatową, są zwolnione z opłaty za pobyt.

Dzieciom w wieku do lat 5 zapewnia się pięć godzin bezpłatnego pobytu w przedszkolu od godz. 8:00 do 13:00Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w przedszkolu, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa powyżej, dla dzieci do lat 5 ustala się opłatę w wysokości 1 zł.

Ponadto trzecie i kolejne dziecko z z jednej rodziny zwalnia się z połat za pobyt w przedszkolu. 

Podstawa prawna:  Uchwała Nr LII/1227/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.

 

Opłata za pobyt rozliczana jest po zakończeniu miesiąca zgodnie z odczytem karty pobytu dziecka. Opłata na żywienie naliczana jest na cały miesiąc z góry. 

Należności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu prosimy wpłacać po otrzymaniu naliczenia do 10 -go każdego miesiąca na konto bankowe.

Nazwa i nr konta bankowego:

29 1020 4391 0000 6702 0187 6523

Copyright © 2021. Przedszkole 23 Rights Reserved.