^Back To Top
  
  
  

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń przedszkolnych 2019/2020

  

  

-Spotkania adaptacyjne dla dzieci i Rodziców pod hasłem

"Przedszkole -drugi dom"

„Bezpieczna droga do przedszkola” – spotkanie z Policjantem

-Dzień Przedszkolaka ( 20.09)-pod hasłem "PODRÓŻ PO EUROPIE", 

- Wyjazd integracyjny do Woli Zarczyckiej  (21.09) pod hasłem "Święto Pieczonego Ziemniaka"

 -"Dni Osiedla Pułaskiego"

- „EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU” – ( 23-29.09.2019r.) 

tygodniowy cykl zajęć rekreacyjno-sportowych 

- Wewnrzprzedszkolny konkurs plastyczny dla dzieci i Rodziców

"Podróż po Europie"

 -Akcja charytatywna - zbiórka makulatury dla misji,

kształtowanie zachowań proekologicznych

-Akcja charytatywna  - zbiórka nakrętek od butelek

- "Akcja sprzątania świata" – coroczna  zbiórka  baterii , makulatury

-Kontynuowanie  pracy w „Kreatywnym ogrodzie”- obserwacja wzrostu roślin,

korzystanie z wyposażenia ogrodu.

Zabawy muzyczno-ruchowe i  plastyczne w ogrodzie.

Zachęcanie do aktywnych form wypoczynku na łonie przyrody

  

-Akcja charytatywna „Pomóżmy zwierzakom” –

zbiórka karmy  dla schroniska „Kundelek”

Zorganizowanie spotkania i poznanie pracy na Poczcie

- Obchody Dnia Edukacji Narodowej (14.10)

- „Przedszkolak podróżuje po Europie” - FRANCJA - tygodniowy blok tematyczny

-Akademia patriotyczna z okazji Narodowego Święta Niepodległości 

-„Światowy Dzień Pluszowego Misia” - pod hasłem "Pluszowy Miś wprowadza w świat praw dziecka" (20.11)

-Mikołajki"- spotkanie dzieci z Św. Mikołajem 

„Przedszkolak podróżuje po Europie” - FINLANDIA - tygodniowy blok tematyczny

- Wigilia

- Bożonarodzeniowe tradycje i zwyczaje – Jasełka, Wieczór kolęd

-Akcja charytatywna „Mikołaj dla Hospicjum”-

zbiórka żywności i innych artykułów dla potrzebujących dzieci

 

- Karnawał- bal karnawałowy w przedszkolu 

 

- "Dzień Babci i Dziadka" – uroczyste spotkanie, uświadomienie dzieciom,

jak wiele zawdzięczają swoim dziadkom.

 - Zimowe spotkanie w Domu Pomocy Społecznej

-„Przedszkolak podróżuje po Europie” - WŁOCHY - tygodniowy blok tematyczny

 

- Zorganizowanie warsztatów ekologicznych z udziałem ekologów z Ligi Ochrony Przyrody

- Wycieczka do Muzeum Historii Miasta Rzeszowa

- Obchody Światowego Dnia Matematyki (12.03) 

-Międzyprzedszkolny  przegląd pod hasłem „Dziecięca wierszolandia”

 

- "Pierwszy Dzień Wiosny"  (23 .03.)

powitanie wiosny przez przedszkolaków

  

-„Światowy Dzień Książki” –wycieczka do  biblioteki 

lub czytelni dla starszych grup przedszkolnych.(23.04)

„Przedszkolak podróżuje po Europie” - ANGLIA - tygodniowy blok tematyczny.

-Wycieczka do Muzeum Dobranocek ze zbiorów W. Jamy-

udział w warsztatach czytelniczych.  

- „Dzień ziemi” pod hasłem „Polska- częścią Europy - Tydzień małego ekologa” (22.04)

-Poznanie wielkanocnych tradycji odchodzonych w różnych krajach Europy

- Udział w obchodach z okazji  „Dnia Flagi”

"Przedszkolaki z Biało-Czerwoną"-

wyjście na Rynek  miasta Rzeszów.

 . 

 

- „Międzynarodowy Dzień Strażaka” (4.05) wizyta w Straży Pożarnej.

- Zorganizowanie spotkania i poznanie pracy Kolejarza „Bezpieczny przejazd”. 

- Spotkanie Absolwentów Naszego Przedszkola.

- "Dzień Mamy i Taty" – uroczyste spotkanie, okazanie rodzicom miłości,

szacunku, podziękowanie za trud włożony w wychowanie.

- "Przedszkolaki miastu"- udział w cyklicznym przeglądzie artystycznym 

 

 

-Dzień Dziecka  

-  "Piknik rodzinny" - cykliczna impreza integracyjna

-„Przedszkolak podróżuje po Europie” - GRECJA - tygodniowy blok tematyczny

- "Pożegnanie starszaków" – uroczyste pożegnanie dzieci z najstarszej grupy.

Copyright © 2020. Przedszkole 23 Rights Reserved.