^Back To Top
  
  
  

Ramowy rozkład dnia

 • 6.30 - 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy wg inwencji dzieci w kącikach zainteresowań. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulującym, kompensacyjnym.
 • 8.00 - 8.15 Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.
 • 8.15 - 8.30 Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do śniadania.
 • 8.30 - 9.00 Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
 • 9.00 - 9.15 Dzieci młodsze – Zintegrowana działalność wychowawczo- edukacyjna (zabawy wychowawczo- edukacyjne, muzyczne, plastyczno-konstrukcyjne, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne).
 • 9.15 - 10.00 Zabawy ruchowe, gry sportowe organizowane w sali lub na świeżym powietrzu.
 • 9.00 - 9.30 Dzieci starsze- Zintegrowana działalność wychowawczo- edukacyjna (zabawy wychowawczo- edukacyjne, muzyczne, plastyczno-konstrukcyjne, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne).
 • 9.30 - 10.00 Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań.
 • 10.00 - 10.15 II Śniadanie
 • 10.15 – 10.45 Zabawy ruchowe, gry sportowe organizowane głównie na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki.
 • 10.45 – 11.00 Kwadrans na ulubioną bajkę czytaną przez nauczycielkę.
 • 11.00 – 11.15 Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do obiadu.
 • 11.15 – 12.00 Obiad I danie – zupa.
 • 12.00 – 13.30 Dzieci młodsze – odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek.
 • Dzieci starsze – Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań.
 • 13.30 – 13.45 Dzieci młodsze – przygotowanie do obiadu
 • 13.45 – 14.15 Obiad II danie.
 • 14.15 - 14.30 Kwadrans na ulubioną bajkę czytaną przez nauczycielkę lub zaproszone osoby.
 • 14.30 – 16.00 Zabawy ruchowe, gry sportowe organizowane na świeżym powietrzu lub w sali.
 • 16.00 – 17.00 Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy plastyczno- konstrukcyjne, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe), praca indywidualna, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.
Copyright © 2021. Przedszkole 23 Rights Reserved.